Veiligheid (van de inleg)

Geldt er voor mijn inleg een inleggarantie?

Het ingelegde geld van onze klanten wordt beschermd door het Luxemburgse waarborgstelsel FGDL (Fonds de garantie des Dépots Luxembourg). Dit beschermt de inleg van klanten voor 100% tot een maximaal bedrag van 100.000 euro per persoon. Meer informatie over deze beschermingsregeling kunt u vinden op de website www.fgdl.lu.

Is de rekeningadministratie bij de Advanzia Bank veilig?

Het systeem van referentierekeningen zoals dat voor uw Advanzia-rekening wordt toegepast, maakt verduistering van uw inleg onmogelijk. De identificatie aan de hand van uw wachtwoord (op het internet en via de telefoon), samen met de gegevens van uw referentierekening, staat er garant voor dat uitbetaling aan onbevoegden uitgesloten is.

De gegevens die u op onze website invult, worden uiteraard versleuteld en zijn daarmee beschermd tegen toegang door onbevoegden. Aan de hand van het voorvoegsel "https://" vóór het webadres en het gesloten hangslot onderin het venster kunt u zien dat uw gegevens beveiligd worden overgedragen.

*) Let u op onze tarievenlijst

HomeColofonContact en serviceAlgemene Voorwaarden